1

ثبت صورتجلسه تغییر و تحول نام کمپانی سهامی مختص

News Discuss 
گذشته از امضا صورت نشست تغییر‌و تحول نام , متقاضی می بایست برای پرداخت حق الثبت نام مبادرت کرده و سپس به واحد گزینش اسم در اداره ثبت شرکتها , جهت دریافت و ثبت , نام نو برای کمپانی مراجعه نماید . http://companyandbrandsabt.niloblog.com/p/6/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story