1

مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی سهامی یگانه

News Discuss 
دو رونوشت از نشست طومار مجمع همگانی تاسیس کنندگان کمپانی 4 ) می بایست گزینش مدیران و ناظران کمپانی سازه تائید هیئت مدیره باشد و نسخه برداری برابر اصل شده همگی اعضای هیئت مدیره کمپانی و یک ورژن از کارت ملی تمامیه اعضای کمپانی 5 ) http://companyandbrandsabt.niloblog.com/p/7/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story