1

بینش از DR. کیم: چه کسی شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟

News Discuss 
هر کس که ما با او صرف می کنیم به نوعی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک هفته معمولی در مورد افرادی که در کنارشان هستید فکر کنید. بعضی از ما تصمیم می گیریم که در اطراف باشیم. ما به دلیل شرایط زندگی در اطراف دیگران هستیم. https://zanashoi724.persianblog.ir/EaOvoY64OXCBrAMqmZ0p-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-DR-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story