1

عوامل مهم و موثر بر کاهش میل جنسی در بین زوجین

News Discuss 
عوامل کاهش میل جنسی قبل از هر اقدامی ، لازم است زوجین با دقت و مطالعه بر رفتار خود و همسرشان، بررسی کنند که آیا عوامل جسمی و روانی موثر بر کاهش فعالیت های جنسی در هر یک از ایشان وجود دارد یا خیر و پس از آن با https://medium.com/@majidgsm/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-b7844b376b90

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story