1

بازی انفجار

News Discuss 
خب ببینید تمامی این گفته ها بـه صورت تئوری بوده اسـت کـه خب بعد از آن شـما بدون هیچ تجربه اي باید اقدام بـه آمون و خطای خود بکنید کـه خب شاید با ریسک بالایی همراه باشد. ولی وقتی چند دست شرط بندی در شرایط واقعی را در فیلم آموزشی https://tinyurl.com/s7tqbkl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story