1

ساخت دستگاه حضور و غیاب

News Discuss 
بری بدی یا گدایی کنی، کمتر مردمو عذاب میدی، مردک مزاحم شغال با نرم افزار حضور و غیاب خوابگاه دانشجویی، مدیران و سرپرست هایی که دغدغه‌ی مدیریت خوابگاه‌های دانشجویی را دارند؛ می توانند مدیریت و کنترل دقیقی بر تردد دانشجویان، مطابق با ضوابط تعریف شده داشته باشند. شجاع‌الدین جهاندیده در http://rylanc8kuf.blogstival.com/14242215/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story