1

سایت دستگاه حضور و غیاب غدیر

News Discuss 
با نرم افزار حضور و غیاب کسرا علاوه بر ثبت و کنترل ترددها می توانید کارکرد و قوانین، کارانه، کاردکس و مانده مرخصی و شیفت های پیچیده و چرخشی خود را به آسانی مدیریت کنید. § سیستم های برنامه ریزی معمولی شما را قادر به ایجاد و نظارت بر برنامه http://cristiano8gqa.suomiblog.com/-10114156

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story