1

دستگاه حضور غیاب رایگان

News Discuss 
برای جلوگیری از این امر میتوان از نرم افزار های خاص منظوره کنترل کارمندان درمحیط کار و یا در بیرون ازمحیط کار روی آورد . این نرم افزار ها بسیار کارآمد می باشدو می تواند درمواردی که نیاز به دورکاری و یا کار خارج ازمحیط اداری می باشدو دسترسی به http://devinp8grc.tinyblogging.com/--30554900

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story