1

تيركمان خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام سامان يگانه خود را نیاز دارند.

News Discuss 
حركت دوراني خیاطی صنعتی، چرخنده خیاطی خانگی، گرد خیاطی سردوز و كمان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به طرف نوع کاربردی که از صقر چرخاب خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به سوي چرخ آب خیاطی خود اضافه کنید و بلوا http://francisco1jl06.widblog.com/20808578/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story