1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
قي از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر وعده که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل بهم خوردگي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • ايمن شوید که هیچ پارکی و نقصی كارآيي ندارد. • کاندوم ها را دروازه مکانی خنک و http://zander58k8x.tinyblogging.com/--32627941

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story