1

نوشتن یک برنامه توسعه فردی IDP

News Discuss 
برنامه توسعه فردی کمک می‌کند تا به خودآگاهی برسید؛ خود حقیقی‌تان را بشناسید، توانمندی‌ها، نقاط‌قوت، نقاط قابل بهبود (نقاط‌ضعف)، استعدادها و پتانسیل‌هایتان را درک کنید. اما برای رسیدن به توسعه فردی باید برنامه‌ریزی کرد. https://www.isna.ir/news/99030301491/10-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-IDP

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story