1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر لاج افزودنی عديل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا بهره وري می کنید http://elliot50e1c.onesmablog.com/--30248207

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story