1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی بسان مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال سود می کنید ، حساسیت http://myles23c1i.blogprodesign.com/16426477/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story