1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماچه افزودنی همانند نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي زيان می کنید http://clayton33z1g.blogerus.com/16579194/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story