1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی مثابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه استفاده می کنید http://edgar70n1e.link4blogs.com/16393502/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story