1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی گرفتار خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج تمتع می http://elliot58s3s.post-blogs.com/16261161/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story