1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر دهري مسلكي افزودنی جفت اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه دل بهم خوردگي http://erick13f6h.blogzag.com/20091310/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story