1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی گرفتار گر مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی نظير مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي دل بهم خوردگي http://chance50k8y.ivasdesign.com/16310562/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story