1

ประกันรถยนต์

News Discuss 
ลงทะเบียนเปลี่ยนแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา ผู้สูงอายุ สุขภาพผู้สูงอายุ ชีวิตหลังเกษียณ สิทธิผู้สูงอายุ ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ให้ความคุ้มครองด้านความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกรวมถึงทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบในกรณีอื่น ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแต่ละประเภทของของประกันภัยรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง เลยอยากสอบถามว่าจะสามารถเคลมได้ไหม และจะมีค่าใช่จ่ายอะไรไหมครับ... http://reidedpgp.targetblogs.com/1043346/ประก-นรถยนต

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story