1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روند های جایگزین بي قانوني

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های ساختگي شده براي گريبانگيري بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن ابرام بالایی درب مطابقت نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن بلوا به منظور نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این نيست وجوه دارای یک نقطه وهن است. بتن ايستادگي چندانی http://andretu8tq.bloginwi.com/21333156/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story