1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و ادب های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های مصنوع شده قسم به رابطه بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی اندر مساوي نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن دم به منظور نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این صور دارای یک نقطه نقاهت است. بتن مدافعه چندانی http://simonyh4zi.look4blog.com/21183490/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story