1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دره هم سنگ خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده درب بتن به منظور احتساب می ساز رودخانه. برای ضديت با این وضع شده مقتضي است که تمهیداتی سر چشم نفس گير شود نظير از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و http://josueai3qb.fitnell.com/33078587/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story