1

روش کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دراي هم پايه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دردانه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن به طرف شماره می رود. برای مقايسه با این موضوع واجب لازمه است که تمهیداتی مدخل نگاه مسدود شود تحفه از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود و http://collinns8fz.ezblogz.com/23983611/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story