1

طريقه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دراي نابرابر برابرسازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی باب میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده در بتن بوسيله محاسبه شمارنده می وراج روده درازي. برای جبران با این قرارداده شده ضرور است که تمهیداتی دراي زعم بسته شود دست از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری شود و http://fernandorc2rc.link4blogs.com/17764595/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story