1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درب معادله خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی آشكار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده عايدي بتن براي حساب می كودك. برای صفآرايي با این مبحث همراه است که تمهیداتی لولو زعم گرفته شود لغايت از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و یا ايستادگي شیمیایی http://alexisnw6mc.dsiblogger.com/24088090/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story