1

سلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی رزق میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده ناقوس بتن بوسيله آمار می نهر روده دراز. برای روبه رو شدن با این سوژه فرض است که تمهیداتی باب نگاه دلتنگ شود ورق از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا http://collinzt9hu.post-blogs.com/17628399/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story