1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سنت های جایگزین طرفه العين

News Discuss 
امروزه بیشتر ساختار های مهيا شده به مقصد تباني بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی جمان مقابل نیروهای فشاری دارد و برای ادراك کردن لحظه قسم به نیروی کششی تحتاني فوگان ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه ضعف است. بتن توانايي http://shanebd8sp.free-blogz.com/23543994/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story