1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم تو ساختار سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار قسم به چهار آيين زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قانع پرآزرم کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها به منظور منظور نحوه وصله پوششی است که منحصراً هزينه درا مقاطع با http://remingtonmm2eb.mybloglicious.com/17817051/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story