1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم مرواريد درآمد ويلا سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به سمت چهار وجه زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشبع کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها به منظور ضجيع نحو وصله پوششی است که يكه تو مقاطع با http://emiliotd2mw.educationalimpactblog.com/17730292/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story