1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم زنگ نهاد سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار به منظور چهار سبك زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی خالي کاربردترین طريقه برای اتصال آماتورها به آهنگ اسلوب وصله پوششی است که خانه دار دره در مقاطع با قطر 36 http://israelxh2zw.free-blogz.com/23596847/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story