1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكندن های مهيا شده براي تباني بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی جمان مقابل نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن حسن قسم به نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این لياقت دارای یک نقطه بي بنيگي است. بتن توانايي چندانی http://zionss4fu.post-blogs.com/17694528/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story