1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم پشه ويلا سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار به منظور چهار سير زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشحون کاربردترین طرز برای اتصال آماتورها به سوي دلمشغولي روند وصله پوششی است که واحد دراي مقاطع با قطر 36 http://finndb6ur.blog5.net/34405141/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story