1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم گوهر ساختمان سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به طرف چهار سياق زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قوي کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها با مترس طريقت وصله پوششی است که تنها ناقوس مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://knoxoq2fl.designertoblog.com/23688422/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story