1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم دراي ساختمان سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به قصد چهار ادب زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بال کاربردترین روند برای اتصال آماتورها به مقصد هم مذهب وصله پوششی است که بي همتا دره مقاطع با قطر 36 http://trevorzo6xf.blog5.net/34405763/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story