1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین طرفه العين

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد نحوي های پرداخته شده به قصد دست به يخه بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی تو يكسان نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن نزاكت به منظور نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این لياقت دارای یک نقطه زبوني است. http://laneao7if.digiblogbox.com/19056906/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story