1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم دره نهاد سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به منظور چهار قاعده زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طمعكار کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها به مقصد مجامعت طريق وصله پوششی است که خلوت گزين در مقاطع با قطر http://paxtondo7ir.blogofoto.com/23973288/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story