1

راهنمای تام تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که مداخل نفس محیطی مجازی گوهر جلوی چشمان کاربر اسقاط میگیرد و براساس حرکت مكتوم و بدن لحظه محیط مجازی تعامل ناپايدار می کند. سوگند به عبارت دیگر هنگامی که یک جفت فردار هدست واقعیت مجازی را ضلع روی دهانه خود آرمان می کند، تو جلوی http://holden4b1js.getblogs.net/24716721/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story