1

کاربرد های واقعیت مجازی مرواريد درآمد جامعه امروز چیست

News Discuss 
شاخه توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مفهوم واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. دردانه واقعیت افزوده (AR) اعتبار اولیه واقعیت موجود محارست شده و اطلاعات درخور توجه بي قانوني توسط تولیدات کامپیوتری حمايت داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی http://beckett4a0og.link4blogs.com/18607590/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story