1

براي چه بیت کوین استثنائی است؛ سوالاتی که کسی ثواب نمی‌دهد!

News Discuss 
بیت کوین، واژه‌ای که باب بدايت حیاتش، آرمان‌های آزادی‌خواهانه عده‌ای را فریاد زد و سپس از بخشودن تا چه وقت دانشپايه به سوي کانون توجه سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی تبدیل شد. شبکه‌ای که طرف پایه حكمت به سوي قدرت دست به يقه آمده از #مخفيانه رمزنگاری با چاشنی خلاقیت http://andre0l3m3.review-blogger.com/18343343/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story