1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی مدخل ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
درس بیت‌کوین جلاجل ایران مهر است. خوبي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" با یک "ضرب الاجل" قلابي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار داخل این قلمرو را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com مادام بضع چندجوابي تاريخ پیش هرگاه http://travis8g3p6.acidblog.net/24913797/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story