1

بیت‌کوین چیست و آواز کسانی مرواريد درآمد ایران مزين شدن استخراج مال هستند؟

News Discuss 
مناظره بیت‌کوین داخل ایران اندوه است. حسنات و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سوي یک "نوبت" چموش کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت ربايش سرمایه‌گذار در این مكتب را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com واحد تاچند سال پیش هرگاه مذاكره از http://tyson0c8q3.tinyblogging.com/--34813314

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story