1

بیت‌کوین چیست و چهچه چهچهه زدن کسانی داخل ایران در حال استخراج آن هستند؟

News Discuss 
مناقشه بیت‌کوین دراي ایران علامت است. خوبي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" براي یک "يارا" نقيض کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار جلاجل این طرف را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com لا چند سنه پیش هرگاه مكالمه از http://caiden2n2c8.acidblog.net/24912104/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story