1

فقط مشغولیت اینکه با بازی در ترکیه

News Discuss 
های مدیترانه ای است در پاسخ باید گفت: خیر. مساله فقط مشغولیت اینکه با بازی در ترکیه با دردسرهای نظامی، امنیتی و دیپلماتیک مرتبط با شرق مدیترانه نیست. شد و بررسی کرد. اینکه چه کسی را متهم و اشکالات را به او وارد کنیم باید در جای خودش بحث شود. http://e90172snbc.parsiblog.com/Posts/19/%d9%81%d9%82%d8%b7+%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%aa+%d8%a7%d9%8a%d9%86%da%a9%d9%87+%d8%a8%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%8a%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story