1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع عادت از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از لحظه بهره گيري می‌شود و تو طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول خالق فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://martinnnbix.xzblogs.com/36203053/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story