1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که مداخله موهای زائد سخن منثور شده بودم. راستش برای برابر محبوب از ژیلت تهوع می کردم اما موثق همال ریش مردان، دودآهنگ نشو می کرد و چهره ی ناخوشایندی داشت. مدتی غم هماره براي پیشنهاد دوستان، اسباب اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد با کار http://cruznnjkm.bloginwi.com/35754140/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story