1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روال از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از لمحه ضرر استفراغ می‌شود و تو طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول موجه زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://202070938.widblog.com/48281335/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story