1

طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

News Discuss 
طبق ضابطه دولتی قدیمی , مرد میتواند در هر زمان و به هر عاملی همسرش را جدایی دهد . اما , فعلا , طبق ماده 1133 ضابطه دولتی طلاق از طرف زن , تصحیح شده : «یک مرد قادر است با دقت به حالت نوشته شده در‌این ضابطه التماس جدایی https://newsmineral.ir/2021/02/22/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story