1

از بطری های پلاستیکی فقط یک بار استفاده کنید!

News Discuss 
نتایج نشان داد که PCFهای PEG/CA با حداکثر قطر دارای کارایی آنتالپی بالاتری هستند و اثر عایق حرارتی بالاتری دارند. نتایج نشان داد که قطر الیاف با افزایش هدایت الکتریکی محلولها و بارگذاری نانوذرات کاهش مییابد، و حداقل قطر متوسط PCFها برای PEG/ PA6/Fe2O3 (حاوی fifty eight/two درصد وزنی https://www.metal-archives.com/users/irchem2022

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story