1

سایت خیاطی

News Discuss 
سمت الگو خیاطی آماده بدون پشتیبانی نروید ! تمام کسانیکه الگوی خیاطی تهیه میکنند بار اولی است که میخواهند با این نوع الگوها کار کنند. و بیشتر از نیمی از آنها موقع کار با الگوها به سوال برمیخورند. اگر فروشگاه الگو ، پشتیبانی نداشته باشد، مشتری نمیداند در آن وضعیت https://v.gd/8HAj4N

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story