1

پنج جملات انگیزشی برتر آخرین اخبار شهری

News Discuss 
اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی! برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست می دادید ناراحت باشید. جک کنفیلد مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید https://claytons48t1.mdkblog.com/16885830/عبارات-انگیزشی-یک-مرور-کلی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story